Lô dàn là gì? Cách đánh lô dàn 10 con, 20 con, 50 con

Lô dàn là gì? Cách đánh lô dàn 10 con, 20 con, 50 con

Những dãy số này thường là những dãy số mà người đánh tự nghiên cứu ra thường thì hơn 4 cặp trở lên.